Afsprakensysteem

Wij werken enkel op afspraak. Je kan elke weekdag tussen 8u en 19u telefonisch een afspraak maken (011/31.31.84). Je kan ook online een afspraak maken via een link bovenaan deze website.
Voor de verpleegkundige kan je enkel een afspraak maken via het onthaal.

Telefonisch spreekuur

Er is een huisarts telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag tussen 11u30 en 12u30 en vrijdag tussen 17u en 18u. Je kan op deze momenten bellen om te vragen naar labo-uitslagen, korte medische vragen, enzovoort. Op andere tijdstippen verbinden we niet door met de arts, tenzij in uitzonderlijke situaties. Bij het consultatieschema vind je welke arts op welke dag telefonisch te bereiken is.

Voorschriften

Voorschriften voor chronische medicatie en voor kinesitherapie kan u enkel tijdens een consultatie aanvragen, niet via mail of telefoon. Zorg er dus mee voor dat u tijdens een raadpleging voldoende voorschriften voor uw chronische medicatie mee krijgt. Komt u uitzonderlijk toch iets tekort,  dan kan dit besproken worden met uw arts tijdens zijn/haar belmoment. Ons onthaal heeft dan ook de opdracht om bij een telefonische vraag  naar voorschriften een consultatie in te plannen of te verwijzen naar het belmoment van de arts.

Huisbezoeken

Een huisbezoek neemt voor de huisarts heel wat meer tijd in beslag dan een raadpleging in het centrum. Bovendien heeft de huisarts in het centrum alles bij de hand en kan hij/zij je hier beter onderzoeken. Daarom vragen we je om zoveel mogelijk zelf langs te komen. Als je echter te ziek bent, komt de dokter op huisbezoek. Tracht dit voor 11u aan te vragen.

Wachtdiensten

Op weekdagen na 19u en in het weekend is het centrum gesloten en kan u beroep doen op de regionale wachtdienst.

Beroepsgeheim

Zorgverstrekkers werken samen, overleggen en wisselen de nodige informatie uit, onder meer via het elektronisch dossier. Deze uitwisseling gebeurt in functie van een betere zorgverlening.
Elke zorgverstrekker die kennis krijgt van persoonlijke en/of medische gegevens van de patiënt is gebonden aan beroepsgeheim. Ook praktijkassistenten of medewerkers die vanuit hun taakomschrijving in contact komen met het medische dossier zijn gebonden door discretieplicht. Andere medewerkers komen niet in contact met medische gegevens.
Het buurtgezondheidscentrum heeft zich ingeschreven in het INTEGO-netwerk. INTEGO is een uniek Vlaams huisartsenregistratienetwerk dat sinds 1994 een rijke bron van epidemiologische gegevens vormt.  Het netwerk wordt geleid vanuit het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven en gefinancierd door de Vlaamse overheid. In dit netwerk worden anoniem gegevens verzameld over diagnoses, medicatie, labowaarden enzovoort, met als doelstelling epidemiologisch onderzoek en onderzoek naar kwaliteit van de zorg. Indien u wenst dat uw (anonieme) gegevens niet worden verzameld in het INTEGO-netwerk dan kan u dat aan de huisarts laten weten.

Nieuwsbrief

Het centrum verstuurt geregeld een digitale nieuwsbrief naar de ingeschreven patiënten. Dit is voor ons een belangrijk middel om nieuws uit het centrum en gezondheidsinformatie met de patiënten te delen. Je kan je inschrijven op deze nieuwsbrief door je onderaan de website jouw gegevens in te vullen.

Klachtenprocedure

In ons centrum zijn de patiënten aangewezen op een vaste groep hulpverleners voor hun medische zorgen. We vinden het dan ook belangrijk dat de patiënt een eventuele suggestie of opmerking ter bevordering van een goede werking kan doorgeven aan het centrum. Maar ook staan we open voor een eventuele ontevredenheid of een klacht gebracht door een patiënt. Voor een klacht of een suggestie kan je mailen, schrijven of bellen naar coördinator maarten@derestel.be of een melding maken via het contactformulier op onze website. We engageren ons om binnen een termijn van 5 werkdagen contact met u op te nemen.