1
De Restel verstrekt de zorg zonder financiële inbreng van de patiënt, binnen het kader van het forfaitair betalingssysteem.

 

2
De gezondheid van de patiënt staat centraal.
2
3
Samen met onze huisartsen, verpleegkundigen, therapeute/ preventiewerker en andere medewerkers maken we werk van het verbeteren van de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid van onze patiënten op een wetenschappelijk onderbouwde manier.
4
Het elektronisch medisch dossier is toegankelijk voor alle zorgverstrekkers van het centrum.
4
5
Preventie is een belangrijk uitgangspunt en daarom integreren we preventie op een gestructureerde manier in onze hele werking.
6
Wij gebruiken en ontwikkelen zoveel mogelijk zorgtrajecten voor chronisch zieken en wij begeleiden patiënten naar een meer gezonde levensstijl.
6
7
We motiveren en stimuleren zelfredzaamheid zodat de patiënten zolang mogelijk thuis kunnen blijven.
8
Ons zorgaanbod wordt op regelmatige basis geëvalueerd en aangepast aan nieuwe noden.
8
9
We zijn een opleidingspraktijk en geven jonge artsen en verpleegkundigen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen.
10
Het team en de patiënt gaan respectvol met elkaar om.
10
11
We geloven dat zorgverleners beter zorg verlenen met een goede omkadering. Daarom hebben we aandacht voor het welzijn en welbevinden van onze medewerkers.