Vacature verpleegkundige

Het Buurtgezondheidscentrum De Restel in Alken zoekt een deeltijds thuisverpleegkundige (M/V) 

 

Functieomschrijving
Je staat samen met drie verpleegkundigen en een zorgkundige in voor het verlenen van integrale preventieve en curatieve verpleegkundige zorg aan patiënten door interdisciplinair samen te werken. Als verpleegkundige werk je grotendeels in de thuisverpleging en daarnaast ondersteun je de artsen door het uitvoeren van verpleegkundige zorgen en praktijkondersteunende taken in het centrum. 
 
Takenpakket
Thuisverpleegkundige taken 
Uitvoeren van praktische en technische verpleegkundige taken waaronder wondverzorging, bloedafnames, ECG, vaccinaties, … 
Begeleiden en informeren van patiënten met betrekking tot mogelijke behandelingen, preventiecampagnes, diabetes … 
Informeren en psychosociaal ondersteunen van patiënten en familie 
Mede zorg dragen voor de continuïteit en de kwaliteit van de interdisciplinaire zorgverlening 
Je neemt deel aan het intern overleg 
Uitvoeren van administratieve patiëntgebonden taken 
 
Profiel 
Je bezit diploma verpleegkunde 
Je beheerst de Nederlandse taal 
Je handelen is gericht op het leveren van kwaliteit 
Je beschikt over organisatorische vaardigheden 
Je kan zelfstandig en ook in team werken 
Je kan voldoende flexibiliteit aan de dag leggen indien een collega moet worden vervangen wegens ziekte of verlof 
Je bent bereid om 1 op 4 weekends te werken (zaterdag en zondag) en 1 op 4 weekends een extra voormiddag. 
Je hebt goede basiskennis informatica 
Je beschikt over een rijbewijs en een wagen 
 
Wij bieden
Contract van onbepaalde duur  
Een deeltijdse functie van 19u 
Werkuren tussen 8u00 en 20u00 
Verloning volgens IFIC barema’s van PC 330 gezondheidszorg, klasse 14 
Eindejaarspremie; maaltijdcheques 
Km-vergoeding en telefoonvergoeding 
Tewerkstelling in een team met een grote betrokkenheid bij het beleid van het centrum 
 
Procedure 
Sollicitatiebrief en cv uiterlijk tegen 31/05/2024 via maarten@derestel.be 
De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op woensdag 5 juni of donderdag 6 juni. 
 

Vacature Huisarts

Het buurtgezondheidscentrum De Restel is op zoek naar een huisarts (m/v), ter vervanging van een huisarts die ons zal verlaten owv verhuis. 
 
Taakomschrijving 
Je verleent eerstelijnszorg, zowel in het centrum als aan huis; 20 min per consult 
Je verzekert in overleg met de collega’s de continuïteit van de zorg 
Je neemt deel aan het interdisciplinair overleg rond patiënten en medisch beleid 
Je neemt actief deel aan het preventiebeleid van de praktijk 
Je draagt zorg voor de registratie en het bijhouden van het medisch dossier in Care Connect 
Je neemt (als zelfstandige in bijberoep) deel aan de georganiseerde regionale wachtdienst (Herkenrode – wachtpost in Hasselt) in overleg met de collega’s 
 
Profiel 
Je bent een erkend geaccrediteerd huisarts en verantwoordelijk voor het behouden van de erkenning 
Je maakt graag deel uit van een groep zorgverstrekkers met diverse disciplines 
Je werkt autonoom maar bent een teamspeler met oog voor de globale werking van het centrum 
Je onderschrijft onze visie en missie 
Je onderschrijft de principes van de wijkgezondheidscentra 
Je kan flexibel omspringen met werkplanning naargelang werkdruk en noodzaak 
Je beschikt over een eigen wagen 
 
Wij bieden 
Een bediendecontract van onbepaalde duur, startdatum flexibel af te spreken 
Minimale tewerkstelling van 70% 
Uurrooster vastgelegd in overleg (tussen 8u30 en 19u) 
Een vergoeding volgens vast loonbarema in paritair comité 330, klasse 20 
Maaltijdcheques, eindejaarspremie, attractiviteitspremie 
Vergoeding woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen 
5 weken verlof + feestdagen 
Het centrum staat in voor de nodige verzekeringen en lidmaatschapsbijdragen 
Een bemand onthaal tussen 8u en 19u 
Een centrum met een uitgebouwde werking en nieuwbouw praktijk 
Aandacht voor work-life balans en een warm collegiaal team met fijne informele momenten van samenzijn 
Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts 
 
Interesse? 
Stuur je CV met een gemotiveerde sollicitatiebrief naar Maarten Tielens, maarten@derestel.be