PRIVACYVERKLARING

Artikel 1. Algemeen

Buurtgezondheidscentrum De Restel respecteert uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG). Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe Buurtgezondheidscentrum De Restel, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens via deze website verzamelt en gebruikt.

Wanneer u zich via de website inschrijft als patiënt, een afspraak maakt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wanneer u ons contactformulier invult of wanneer u ons uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat Buurtgezondheidscentrum De Restel de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. Buurtgezondheidscentrum De Restel verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar website te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

I. Informatie die u zelf verstrekt:

-Via email: voornaam, naam, emailadres en bericht

-Afspraken via de online agenda: voornaam, naam, email, bericht

-Inhoud van correspondentie met ons

-Informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt

Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met u op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij.

II. Automatisch verzamelde informatie:

-Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

-Verder verzamelt Buurtgezondheidscentrum De Restel ook statistische informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te stellen.

Artikel 3. Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze database bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat betreft het gezondheidskrantje/nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u ingeschreven bent. Om uit de database verwijderd te worden kan u zich uitschrijven via de instructies onderaan de nieuwsbrief.

Artikel 4. Doorgifte aan derde partijen

Buurtgezondheidscentrum De Restel geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn. Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of labo-onderzoeken doen. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

Artikel 5. Beveiliging

Buurtgezondheidscentrum De Restel beveiligt uw persoonsgegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en verwerkersovereenkomsten met derden die bijvoorbeeld onze website hosten.

Artikel 6. Uw rechten

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

-Recht op informatie en toegang

Buurtgezondheidscentrum De Restel verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

-Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheid dat Buurtgezondheidscentrum De Restel bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

-Recht van bezwaar tegen de verwerking;

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons contacteren via: (zie artikel 8. Contact).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u van mening bent dat Buurtgezondheidscentrum De Restel inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 7. Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Artikel 8. Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, gelieve Buurtgezondheidscentrum De Restel te contacteren:

•Via e-mail: info@derestel.be

•Via telefoon: Algemeen coördinator op 011/31.31.84

COOKIE POLICY

1 GEBRUIK VAN COOKIES

Buurtgezondheidscentrum De Restel verwerkt via deze website alleen persoonsgegevens die automatisch worden verzameld bij gebruik van de website, zoals IP-adres, type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat je bezoek bracht aan de website en de pagina’s die u bezocht. Deze persoonsgegevens zijn verkregen met behulp van cookies. Buurtgezondheidscentrum De Restel gebruikt deze gegevens voor statistische en prestatie doeleinden.

2 WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein gegevenselement dat door een website in de webbrowser wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen, met als doel om informatie over u te onthouden. Cookies maken het mogelijk dat een website uw browser herkent, zodat u sneller en gemakkelijker op een website kan surfen. Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen zodat bijvoorbeeld wanneer u de website opnieuw bezoekt, u de te verkiezen taal niet nogmaals hoeft te selecteren. Bepaalde cookies kunnen ook door een derde geplaatst worden, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik van de website (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Indien u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd.

3 HOE KUNT U COOKIES UITSCHAKELEN?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen:

•Internet Explorer: http://Windows.Microsoft.com/nl-nl/Windows7/Block-Enable-or-Allow-cookies

•Google Chrome: http://support.Google.com/Chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

•Firefox:http://support.mozilla.org/nl/KB/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies+in-+en+uitschakelen

•Safari:https://support.apple.com/kb/indexq=cookies&src=globalnav_support&type=organic&page=search&locale=en_GB

Hou er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken. Buurtgezondheidscentrum De Restèl doet alles wat nodig is om de goede werking van de website te garanderen. Bepaalde elementen van de website vereisen het gebruik van cookies.

4 SOORTEN COOKIES

Buurtgezondheidscentrum De Restel maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

4.1 Hoe lang worden cookies opgeslagen?

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden slechts tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

4.2 Wie plaatst en beheert cookies?

Eerstepartijcookies

Eerstepartijcookies zijn cookies die Buurtgezondheidscentrum De Restel beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst.

Derdepartijcookies

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan de website aan derden verzonden worden.

4.3 Waarom cookies?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke of essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Het is bijgevolg aangeraden om deze cookies niet uit te schakelen.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor:

-het onthouden van uw login-gegevens

-het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens

-waarborgen van de uniformiteit van de layout van de website

Performantie en analyse cookies

Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van onze website. Dit gebeurt met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zoals bijvoorbeeld google analytics.

Sociale media cookies

De website kan zogenaamde embedded elementen van andere, derde partijen, zoals bijvoorbeeld Youtube, Twitter en Facebook implementeren. Deze worden gebruikt om sociale media te integreren in de website via plug-ins.

Overige cookies

Dit zijn cookies die niet bij één van de bovenstaande categorieën van cookies horen. Een voorbeeld zijn cookies die ingeschakeld kunnen worden om zelf webanalyses te maken ter optimalisatie van de website. Naast de hierboven vermelde performantie en analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hier mogelijks identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies.