Betaal ik voor een consultatie?

Huisartsen en verpleegkundigen kunnen forfaitair betaald worden op basis van het aantal patiënten dat zich in de praktijk inschrijft. Het centrum ontvangt maandelijks via de mutualiteiten een vast bedrag (forfait) voor alle ingeschreven patiënten, ongeacht het aantal geleverde zorgverstrekkingen.
Je moet niet zelf te betalen voor consultaties en huisbezoeken. Deze worden gedekt door het forfait dat het centrum ontvangt.
Het forfait heeft betrekking op de huisartsen en verpleegkundigen. Voor de specialist, apotheek, tandarts, kinesist, … verandert er niets.
Technische prestaties (bv. het verwijderen van wratjes, een uitstrijkje, …) worden door ons rechtstreeks afgerekend met de mutualiteit. Wel kan een bedrag voor materiaal aangerekend worden. Labo-onderzoeken worden rechtstreeks aan de patiënt gefactureerd door het labo.

Als ik bij een andere huisarts of verpleegkundige ga, word ik dan terugbetaald?

Doe je tijdens onze openingsuren (weekdagen tussen 8u en 19u) beroep op een andere huisarts, dan krijg je deze consultatie niet terugbetaald door de mutualiteit en ook niet door het centrum.
Doe je beroep op de regionale wachtdienst (tijdens weekdagen na 19u en in de weekends), dan betaal je deze arts en ons centrum zal je het bedrag terugbetalen dat je normaal van je mutualiteit terugkrijgt. Je moet ons dan wel het getuigschriftje overhandigen dat je van die huisarts kreeg.
Ook indien je dringend een arts nodig hebt terwijl je niet in de regio bent, dan kan je beroep doen op een andere huisarts en betalen wij je terug.
!! Hetzelfde geldt voor verpleegkundige zorgen !!
Indien je verpleging nodig hebt moet je contact nemen met ons centrum, en niet met andere diensten zoals het Wit-Gele Kruis of zelfstandige verpleegkundigen. Doe je toch beroep op verpleging van buiten het centrum, dan krijg je hiervan geen terugbetaling door de mutualiteit of het centrum.

Ik word door een huisarts buiten de praktijk alternatief behandeld. Word ik dan terugbetaald?

Ga je naar een huisarts buiten onze praktijk voor een alternatieve behandeling (bv. homeopathie, acupunctuur, bepaalde diëten), dan krijg je van de mutualiteit geen terugbetaling.
Je kan daar terugbetaling voor krijgen door ons centrum als een huisarts van onze praktijk die behandeling nodig vindt en expliciet aangeeft dat het centrum dit terugbetaalt.

Wat met een bezoek aan een specialist?

Het forfaitsysteem heeft alleen betrekking op de huisartsen en verpleegkundigen. Voor de specialist, apotheek, hospitalisatie, tandarts, kinesist, … verandert er niets. (Ook kinesisten kunnen forfaitair werken, maar onze praktijk heeft geen kinesitherapie in huis, dus sessies bij een kinesist worden gewoon terugbetaald door de mutualiteit.)
We raden je wel aan eerst een verwijsbrief te vragen aan een van onze artsen. Voor verschillende specialisten krijg je eenmaal per jaar een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.