Even voorstellen:

In ons centrum werkt een interdisciplinair team van mensen samen, dat geregeld patiëntgebonden overleg heeft. Op die manier doen we aan integrale zorg, waarbij elke zorgverlener een inbreng doet vanuit zijn eigen discipline.
Het zorgteam wordt ondersteund door een onthaal- en administratieve ploeg. Zij zorgen ervoor dat alles organisatorisch optimaal verloopt.

Huisartsen

De huisartsen werken enkel op afspraak.
Marc Buttiëns

huisarts / praktijkopleider

Joris Janssen

huisarts / stagebegeleider & zorgcoördinator

Arjen Maenen

huisarts / arts Kind&Gezin

Eva De Vis

huisarts in opleiding

Verpleegkundigen

De verpleegkundige verstrekkingen gebeuren op voorschrift van de huisarts en vinden plaats na afspraak in het centrum of bij de patiënt thuis.
Rita Coninx

verpleegkundige / diabeteseducator

Els Verrooten

verpleegkundige / diabeteseducator / spirometrie

Annick Vandeweyer

verpleegkundige / spirometrie

Nathalie Quanten

verpleegkundige

Annemie Schraeyen

zorgkundige

Psycho-therapie en maatschappelijk werk

Onze artsen kunnen patiënten doorsturen naar onze psycho-therapeute en maatschappelijk werker; patiënten die kampen met verschillende vragen zoals burn-out, verwerking van een diagnose, een rouwproces, opvoedingsproblemen, sociale problemen… In moeilijke momenten kan het een hele hulp zijn om de vragen die je hebt met iemand te bespreken.

Gezondheidspromotie & preventie

In onze praktijk wordt niet alleen aandacht besteed aan curatieve zorg, maar ook aan ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Dit wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de dagelijkse werking van zowel de huisartsen, verpleegkundigen en de gezondheidspromotor. Daarnaast worden er specifieke acties in het kader van preventie georganiseerd voor patiënten die tot een bepaalde risicogroep behoren, waaronder diabetes-raadplegingen. 
Manuela Del Rio

psycho-therapeute / maatschappelijk werkster / gezondheidspromotor

Onthaalmedewerkers

Samen met de onthaalvrijwilligers zorgen de vaste onthaalmedewerksters voor de permanentie van 8u tot 19u. Zij ontvangen de bezoekers, regelen de afspraken en verrichten ondersteunende administratie.
Heidi Vangeel
Vinaye Ernes
Gert Verhoeven

onthaalvrijwilliger

Rosette Kellens

onthaalvrijwilligster

Kristina Billen

onthaalvrijwilligster

Moncy De Bock

onthaalvrijwilligster

Onderhoud

Onderhoudsmedewerkster Malika zorgt ervoor dat we jullie kunnen ontvangen in een proper gebouw.

Administratie

De financieel verantwoordelijke draagt in ons centrum de verantwoordelijkheid voor de personeelsadministratie, boekhouding, begroting en facturatie.
Gwendy Frederix
De algemeen coördinator draagt de verantwoordelijkheid over de dagelijkse werking, het beheer van het huis, het uitvoeren van beleidsbeslissingen, en het opvolgen van bepaalde dossiers.
Maarten Tielens