Vraag en Antwoord

In deze rubriek vindt u hopelijk het antwoord waarnaar u zoekt. Indien uw vraag niet voldoende beantwoord is, aarzel niet om ons te contacteren.

Hoe kan ik mij inschrijven?

Eerst en vooral moet u in het werkingsgebied van het Buurtgezondheidscentrum wonen d.w.z. Alken, Kozen, Zepperen, Kortenbos, St. Lambrechts-Herk, Stevoort en Wellen.

Voor welke diensten ben ik dan ingeschreven?

U schrijft u in voor twee disciplines: huisartsgeneeskunde én verpleegkunde via een inschrijvingsformulier (een vaste overeenkomst met het Buurtgezondheidscentrum). Dit formulier kan u bekomen aan het onthaal.

Wat heb ik nodig om me in te schrijven?

Als u wil inschrijven, hebt u per persoon twee kleefstrookjes van de mutualiteit nodig, dus die brengt u best mee.

Het zou goed zijn het adres van uw vorige huisarts door te geven, dan kunnen we daar uw medisch dossier opvragen. Bij het eerstvolgende bezoekje aan de dokter toont u best uw vaccinatiekaartje en een lijstje met de medicatie. Dan kunnen die gegevens meteen ingeschreven worden in uw dossier.

Hoeveel kost een inschrijving?

De inschrijving kost 2,5 € per persoon per jaar, maar is kosteloos voor WIGW-100%-patiënten. Door deze overeenkomst kan u gratis beroep doen op de huisartsen en verpleegkundigen van ons centrum.

Kan ik meteen gebruik maken van de dienst nadat ik me ingeschreven heb?

Nee, u bent pas ingeschreven vanaf de 1ste van de maand volgend op de datum dat u inschrijft. Doet u in die tussentijd een beroep op onze dokters dan vragen we u nog een consultatie te betalen. U kan deze getuigschriftjes nog wel binnenbrengen bij uw mutualiteit.

Als u een andere huisarts (tijdens de weekdagen) of verpleegkundige raadpleegt, dan krijgt u deze consultatie niet meer terugbetaald door de mutualiteit en niet door het Buurtgezondheidscentrum.

Werken huisartsen en verpleegkundigen in het forfaitsysteem gratis?

Nee, het forfait is niet gelijk aan gratis geneeskunde. Het centrum ontvangt rechtstreeks van de mutualiteiten een vaste, maandelijkse vergoeding op basis van het aantal ingeschreven patiënten. Maar de patiënten hoeven inderdaad de dokter of verpleegkundige niet meer zelf te betalen.

Is het Buurtgezondheidscentrum iets voor mij?

Indien u wenst, kan u ‘op proef’ komen. U hebt dan drie maanden de tijd om te beslissen of u al of niet inschrijft. Tijdens deze periode van 3 maanden kan u wel in het Buurtgezondheidscentrum terecht en kan u per presentatie betalen.

Hoe kan ik mij uitschrijven?

Dit kan door een uitschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier kan u in het Buurtgezondheidscentrum bekomen aan het onthaal. Dit formulier dient u in te vullen, te ondertekenen en persoonlijk te komen afgeven in het centrum. Gebeurt dit voor de 5de van de maand, dan bent u effectief uitgeschreven vanaf de eerste van de volgende maand. Vanaf dan krijgt u van uw mutualiteit een terugbetaling voor een prestatiebriefje van een andere huisarts en/of verpleegkundige. Gaat u al eerder naar een nieuwe huisarts, dan dient u zelf de kosten daarvoor te betalen. Noch de mutualiteit, nog het Buurtgezondheidscentrum komen tussen in de kosten.

Moet ik me uitschrijven als ik niet meer in het BGC kan of wil komen?

U moet zich dan inderdaad uitschrijven, want zolang u uw contract met het Buurtgezondheidscentrum niet verbreekt, bent u nog bij ons ingeschreven en zal u voor uw prestatiebriefjes van andere huisdokters en verpleegkundigen geen tussenkomst krijgen, noch van uw mutualiteit, noch van het centrum.

Moet ik me uitschrijven als ik verhuis buiten het werkingsgebied?

Als u er dus aan denkt te verhuizen naar een gebied buiten onze regio, brengt u ons op de hoogte, zodat u zich tijdig kan uitschrijven en op zoek kan naar een nieuwe huisarts.

Het centrum houdt zich bovendien het recht voor om patiënten die wonen buiten het werkingsgebied op eigen initiatief uit te schrijven.

Moet ik nog ingeschreven zijn bij het ziekenfonds?

Ja, bij inschrijving in het forfait moet u volledig in orde zijn met de mutualiteit (ingeschreven zijn, jaarlijkse bijdragebonnen ingediend hebben, enz...)

Behoud ik alle andere voordelen van de ziekteverzekering?

Ja, voor de tussenkomst bij de apotheek, specialist, hospitalisatie, tandarts, kinesist, ... verandert er niets.

Moet ik betalen voor technische prestaties?

bijvoorbeeld urineonderzoek, het verwijderen van wratjes, een uitstrijkje, … ?

Nee, dit wordt rechtstreeks afgerekend met de mutualiteit via een aparte regeling (derdebetalende). Wel kan af en toe een bedrag voor materiaal aangerekend worden.

Als ik bij een andere huisarts langsga, word ik dan terugbetaald?

Doet u tijdens de weekdagen tussen 19u en 8u beroep op een andere huisarts, dan krijgt u deze consultatie niet meer terugbetaald door de mutualiteit en ook niet door het centrum.

Moet u tijdens weekdagen tussen 19u en 8u of tijdens de weekends of op vakantie beroep doen op een andere huisarts, dan betaalt het Buurtgezondheidscentrum u het bedrag terug dat u normaal van uw mutualiteit terugkrijgt. U moet ons dan wel het getuigschriftje overhandigen dat u van die huisarts kreeg.

Ik word door een huisarts buiten de praktijk alternatief behandeld. Hoe zit het dan met de terugbetaling?

Gaat u naar een huisarts buiten onze praktijk voor een alternatieve behandeling (bv homeopathie of acupunctuur), dan krijgt u van de mutualiteit geen terugbetaling. U kan daar alleen terugbetaling voor krijgen van ons centrum als een huisarts van onze praktijk die behandeling nodig vindt en ermee instemt dat deze raadpleging door het centrum zal worden terugbetaald. In ons centrum kan u voor bepaalde behandelingen terecht voor acupunctuur.

Mag ik een specialist raadplegen zonder eerst bij de huisarts te zijn geweest?

Het forfaitsysteem heeft alleen betrekking op de huisartsen en verpleegkundigen. Wenst u een specialist te raadplegen, dan kan u dit zonder meer doen. Die consultatie wordt gedeeltelijk terugbetaald door de mutualiteit.

Maar het is ten zeerste aan te raden dat u eerst één van onze dokters raadpleegt vooraleer u naar de specialist gaat. Dan krijgt u een verwijsbrief mee, en krijgen zij een brief terug voor in uw dossier. Zo blijven zij op de hoogte van je gezondheidstoestand. Bovendien is het zo dat u met een verwijsbrief van de huisarts, voor sommige specialisaties, eenmaal per jaar een verhoogde tegemoetkoming van het ereloon kan bekomen bij uw mutualiteit.

Kunnen patiënten geweigerd worden?

Bij misbruik van de voorzieningen en diensten kan de overeenkomst eenzijdig opgezegd worden.

Wanneer een gezinshoofd zich inschrijft, worden andere gezinsleden dan ook automatisch ingeschreven?

Meerderjarigen zijn vrij zich in te schrijven of niet. Voor jongeren onder de 18 jaar beslissen de ouders. Er is geen automatische inschrijving van andere gezinsleden.

Mag ik als patiënt, na me te hebben uitgeschreven, me opnieuw inschrijven?

Dit is perfect mogelijk. Hou er wel rekening mee dat er bij een in- en een uitschrijving een bepaalde tijd nodig is voor de administratieve afhandeling met de mutualiteiten.

Mag ik na de uitschrijving nooit meer een dokter van het Buurtgezondheidscentrum raadplegen?

In principe moet u zich inschrijven in het centrum om op raadpleging te kunnen komen.

Doet elke mutualiteit mee aan het forfait?

Ja, het is wettelijk voorzien dat elke mutualiteit meewerkt.