Ons team

In het Buurtgezondheidscentrum werkt een multidisciplinair team van mensen samen. Om de twee weken komt het team van zorgverleners samen om te overleggen over patiëntgebonden situtaties. Op die manier proberen we zoveel mogelijk aan integrale hulpverlening te doen, waarbij elke zorgverlener (dokter, verpleging, ...) een inbreng doet vanuit zijn eigen discipline.

Huisartsen

De huisartsen werken enkel op afspraak. U vindt een overzicht onder 'consultatieschema'

Dr. Marc Buttiëns

Dr. Joris Janssen

Dr. Arjen Maenen

Dr. Brenda Vanlaer (Huisarts in opleiding)

Verpleging en zorgkundige

De verpleegkundige verstrekkingen gebeuren op voorschrift van de dokters en vinden plaats na afspraak in het centrum of bij de patiënt thuis.


Rita Coninx (diabeteseducator)

Els Verrooten (diabeteseducator)

Annick Vandeweyer
Nathalie Quanten

Annemie Schraeyen (zorgkundige)


Psycho-therapeute & Maatschappelijk Werkster

Ieder van ons kan moeilijke momenten doormaken in zijn leven en heeft soms hulp nodig. Dit kan door gesprekken maar misschien ook door samen op zoek te gaan naar de juiste hulp. Onze artsen kunnen patiënten doorsturen naar onze psycho-therapeute; patiënten die kampen met verschillende vragen zoals burn-out, verwerking van een diagnose, een rouwproces, opvoedingsproblemen.... In moeilijke momenten kan het een hele hulp zijn om de vragen die je hebt met iemand te bespreken.


Manuela Del Rio


Preventiemedewerker

In het centrum wordt niet alleen aandacht besteed aan curatieve zorg, maar ook aan ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Dit wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de dagelijkse werking van zowel de dokters als de verpleegkundigen. Patiënten vinden hierover ook informatie in de wachtzaal en het gezondheidskrantje. Daarnaast worden er specifieke acties in het kader van ziektepreventie georganiseerd voor ingeschreven patiënten die tot een bepaalde risicogroep behoren, waaronder diabetes-raadplegingen. Er zijn heel wat activiteiten die zich richten tot de Alkense bevolking en de wijk.


Manuela Del Rio

Onthaal

Samen met de onthaalvrijwilligers zorgen de vaste onthaalmedewerksters voor de permanentie van 8u00 tot 19u00. Zij ontvangen de bezoekers, regelen de afspraken en verrichten ondersteunende administratie.


Heidi Vangeel

Vinaye Ernes

Rosette Kellens (onthaalvrijwilligster)

Gert Verhoeven (onthaalvrijwilliger)

Kristina Billen (onthaalvrijwilligster)

Administratie

De financieel verantwoordelijke draagt in ons centrum de verantwoordelijkheid voor de personeelsadministratie, boekhouding, begroting en facturatie.

De algemeen coördinator draagt de verantwoordelijkheid over de dagelijkse werking, het beheer van het huis, het uitvoeren van beleidsbeslissingen, en het opvolgen van bepaalde dossiers.


Gwendy Frederix (financieel verantwoordelijke)

Maarten Tielens (algemeen coördinator)