Wij zijn op zoek naar een huisarts om ons team te versterken

Taakomschrijving
Je verleent samen met drie collega’s eerstelijnszorg, zowel in het centrum als aan huis
Je verzekert in overleg met de collega’s de continuïteit van de zorg
Je neemt deel aan het interdisciplinair overleg rond patiënten en medisch beleid
Je neemt actief deel aan het preventiebeleid van de praktijk
Je bent eventueel bereid op termijn een aantal coördinerende taken omtrent het zorgbeleid op te nemen (zorgcoördinatie)
Je draagt zorg voor de registratie en het bijhouden van het medisch dossier
Je neemt (als zelfstandige in bijberoep) deel aan de georganiseerde lokale regiowachtdienst in overleg met de collega’s
Profiel
Je bent een erkend geaccrediteerd huisarts en verantwoordelijk voor het behouden van de erkenning
Je maakt graag deel uit van een groep zorgverstrekkers met diverse disciplines
Je werkt autonoom maar bent een teamspeler met oog voor de globale werking van het centrum
Je onderschrijft onze visie en missie
Je onderschrijft de principes van de wijkgezondheidscentra
Je kan flexibel omspringen met werkplanning naargelang werkdruk en noodzaak
Je beschikt over een eigen wagen
Wij bieden
Een bediendecontract van onbepaalde duur
Indiensttreding mogelijk vanaf april 2021
Minimale tewerkstelling van 70%
Uurrooster vastgelegd in overleg (tussen 8u30 en 19u)
Een vergoeding volgens vast loonbarema in paritair comité 330, klasse 20
Maaltijdcheques, eindejaarspremie, attractiviteitspremie
Vergoeding woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen
Het centrum staat in voor de nodige verzekeringen en lidmaatschapsbijdragen
Een bemand onthaal tussen 8u en 19u
Een centrum met een uitgebouwde werking en infrastructuur, met op korte termijn een nieuwbouw vlakbij de huidige praktijk.
Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts
Interesse?
Stuur je CV met een gemotiveerde sollicitatiebrief naar Maarten Tielens, maarten@derestel.be